1º de ESO traballa con Google Maps.

During two sessions, students in the first year of ESO worked searching for information on the main stops of the Ourense peri-urban path. Then they created an interactive map designed by Alberto Ojalvo (student in 1º B) in which all were turning both the location and the information in English on each of the detailed stops in the route.

Durante dúas sesións de traballo, o alumnado de primeiro de ESO levou a cabo unha procura de información en inglés das principais paradas do sendeiro periurbano de Ourense. Logo crearon un mapa interactivo deseñado por Alberto Ojalvo (alumno de 1º B) no que todos foron volcando tanto a localización como a información en inglés sobre cada unha das paradas detalladas no percorrido.

Durante dos sesiones de trabajo, el alumnado de primero de ESO realizó una búsqueda de información en inglés de las principales paradas del sendero periurbano de Ourense. Después crearon un mapa interactivo diseñado por Alberto Ojalvo (alumno de 1º B) en el que todos fueron volcando tanto la localización como la información en inglés sobre cada una de las paradas detalladas en el recorrido.

Podedes acceder ós mapas elaborados polas tres aulas nas seguintes ligazóns web:

1º A: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1O4e0NjX4ztAtmRDxPVWEmxt-FmXSZo4I&ll=42.331798327228526%2C-7.858831450878824&z=13

1º B: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1ul832hXZfA_s9lkpikxPZnk1–8BMBH1&ll=42.326735319847955%2C-7.847501799999918&z=13

1º C: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Wa8yDVFhVqdhl7doKh0eyCq1Ki_fiSB9&ll=42.326735319847955%2C-7.847485699999993&z=13