Miniviveiro de árbores autóctonas

Como en cursos anteriores, o alumnado de 1ºB ESO, seguindo as indicacións do profesor Gustavo Monroy, está a desenvolver o obradoiro de sementes de árbores autóctonas. O miniviveiro ten a súa base no laboratorio de Bioloxía e Xeoloxía.

01

O mes de outubro do ano pasado comezaron a recoller as sementes e trasladalas ó laboratorio. Nun primeiro momento, as sementes foron hidratadas e depositadas en envases de material plástico reutilizado. Posteriormente as trasladaron a outros envases de maior capacidade, incorporándolle terra. A partir deste momento e dado que faise necesaria a rega periódica, o alumnado ten que visitar o laboratorio con frecuencia.

02

03

04

05

06

07

09

10

11

Os primeiros plantóns de Quecus robur sairon no mes de decembro. Agardamos que saian moitos máis, para poder empregalos na recuperación con vexetación autóctona das zonas onde está previsto actuar sobre a planta exótica invasora Acacia dealbata, no sendeiro periurbano.

08

12

13

14

15

16