ROTEIRO DIDÁCTICO AMBIENTAL “PONTES DO MIÑO”.

O luns 21 de outubro, entre as 16 h e as 17:40 h, tres alumnos e dúas alumnas de 4º de ESO, acompañados polo docente de Bioloxía de Xeoloxía, levaron a cabo o itinerario que se mostra a continuación.

A actividade forma parte do Proxecto de Altas Capacidades PASEOS MATEMÁTICOS POR OURENSE, deseñado por docentes do Seminario de Matemáticas en colaboración co Seminario de Ciencias Experimentais do centro. Os obxectivos da actividade para este trimestre son os seguintes:

1.- Deseñar un itinerario de interpretación ambiental tomando como referencia as dúas marxes do Miño entre a ponte novísima e a ponte do ferrocarril.

2.- Prestar especial atención a pontes, farolas, parques, bancos, edificios singulares… descubrindo que en cada un destes elementos urbanísticos podemos atopar algo relacionado coas matemáticas.

3.- Procurar máis do que a cotío se ve: tomar fotografías, medir estruturas, calcular áreas e volúmenes, pensar en figuras simétricas e buscar outras proporcionais.

4.- Relacionar os datos recollidos con outras disciplinas: arquitectura, etnografía, xeografía, literatura, linguaxe, ecoloxía, física, educación ambiental…

5.- Participar actívamente na recollida selectiva de envases e plásticos que poidamos atopar polo percorrido.

A continuación recollemos algunhas das impresións do alumnado:

Facía unha moi boa tarde, soleada, o que acentuou máis aínda a sorpresa que levamos por todo o lixo que vimos. 

O primeiro lugar onde vimos unha gran cantidade de lixo foi baixo a ponte do milenio. Puidemos ver un vertedoiro incontrolado ó carón dun dos pilares da ponte, desgraciadamente inaccesible para o noso grupo. Sorprendeunos que o Concello de Ourense non reparase neste vertedoiro, dado que nas crecidas do Miño e do Barbaña, a auga arrastra este lixo.

Seguimos o noso itinerario e, de camiño á ponte do milenio, preto da N-525, atopamos algún obxecto extraño, como unha funda de Ipad en bastante bo estado… outra sorpresa.

Na ponte do milenio tomamos algunhas fotos para, noutro momento, poder levar a cabo o tratamento da información e traballar conceptos matemáticos.

De camiño de volta cara a ponte vella, nunhas escaleiras de acceso a vivendas, parcialmente agochadas pola vexetación…

… atopamos unha zona con gran cantidade de residuos: bolsas, envases de deterxente, bricks, botellas de vidro, garrafas de plástico… e ata una bolsa con cables e termináis telefónicos!!! Enchemos un saco.

A nosa impresión foi que, se o sitio está medio agochado, da pé a que xente tire ou deixe cousas alí, como se non estivera mal.

Continuamos cara a ponte nova. Nese treito atopamos bastante lixo baixo as pontes e nos descampados, e puidemos facernos unha idea do tipo de persoas e que actividade estaban a realizar en función do lixo recollido.

Na contorna do parque Miño sorprendeunos a gran cantidade de residuos: cucharas de plástico, vasos, tapóns, envoltorios… relacionados con establecementos de comida rápida e para levar.

Outra cousa interesante foi a gran cantidade de tickets de parking á saída do centro comercial.

En resumo, unha tarde divertida aprendendo algo máis sobre a contorna e sobre a nosa cidade.

O martes, logo das clases, reunímonos no laboratorio de Bioloxía e Xeoloxía para clasificar o lixo recollido o día anterior.

Separamos os envases da fracción resto, e fotografiamos as mostras para a súa posterior clasificación.

Nesta ocasión, o resultado sorprendeunos outra vez, se cadra porque no momento da recollida non tivéramos tempo de pararnos a estudar moitos dos distintos obxectos que formaban parte do lixo.

Ó cabo dunha hora e media, deixamos a fracción resto no contenedor de lixo do laboratorio, para a súa xestión polos servizos de limpeza do colexio…

… e levámonos os envases repartidos en dous sacos, para botalos en contenedores de recollida selectiva.

Ó alumnado se lle facilitou unha unidade didáctica e o material necesario para acadar os obxectivos. Disporán do que resta de trimestre para completar a tarefa e presentar as súas propostas.