EXPOSICIÓN “AS NOSAS AMIGAS AS CEGOÑAS”

A comunidade educativa do CPR Plurilingüe María Auxiliadora de Ourense puido desfrutar da exposición “As nosas amigas as cegoñas”, deseñada pola asociación Amigas das Cegoñas e financiada por Ecoloxistas en Acción (material e datos de Amigas das Cegoñas). Grazas a Nancy Blanco, coordinadora de Ecoloxistas en Acción Ourense, encargada de xestionar a cesión do material, a exposición estivo instalada no vestíbulo de secretaría entre o venres 12 e o venres 26 de xaneiro.

Esta exposición itinerante consta de seis paneis, nos que se recolle bioloxía, hábitats, alimentación, poboación na provincia de Ourense, múltiples datos dos censos levados a cabo, pasando por ameazas e dificultades como son a destrución de niños, colisión e electrocución en tendidos eléctricos, eólicos… e a proliferación da inxesta de residuos sólidos, gomas, microplásticos, así como a problemática das cordas de rafia que portan aos niños. Trátase dunha exposición que vai viaxar por toda a provincia de Ourense, (e tamén por outras partes de Galicia), polos núcleos máis activos con poboación da especie, para normalizar e conciliar a súa presenza, explicar os seus beneficios, ofrecer información á veciñanza e aos concellos ante calquera tipo de dúbida do asentamento de niños. Non podemos esquecer que a cegoña branca, Ciconia ciconia, atópase incluida en distintos convenios ou normativas que velan pola protección da fauna, como son o Catálogo Nacional de Especies Ameazadas e o Catálogo Galego de Especies Ameazadas, figurando en ambos coa categoría de Interese Especial, e no Anexo I da Directiva Aves da Unión Europea. Asemade a Lei 8/2003, de 28 de outubro, da Flora e Fauna Silvestre, establece no art.7  «a prohibición de danar intencionadamente os niños de animais silvestres e inquietalos, sobre todo durante o período de reproducción».

Para facilitar a xestión das visitas elaborouse un calendario que foi enviado ás distintas salas de profesores, para que cadaquén anotara os grupos-aula cos que tiña intención de achegarse ata a montaxe.

O venres 12 pola mañá, o alumnado de 4ºB de ESO, acompañado por varios docentes do Seminario de Ciencias Experimentais, foi o responsable da instalación dos pósters.

As visitas con alumnado comezaron o martes 16, con 3ºA de ESO.

Ese mesmo día, antes do recreo, o alumnado de 4ºC de ESO achegouse ata o vestíbulo…

… e 4ºB de ESO visitou o mesmo espazo logo do descanso.

O mércores 17 foi o turno de 3ºB de ESO.

Pola tarde foi o turno de 3ºC de EP.

O venres 19 antes do recreo pasou o alumnado de 3ºC de ESO…

… e pola tarde continuaron os de 6ºB de EI e 2ºB e 2ºC de EP.

O alumnado de 3º e 4º de ESO que visitara a exposición durante a primeira semana elaborou preguntas curtas tipo test, de tres opcións e de verdadeiro/falso, que foron recopiladas polo docente de Bioloxía e Xeoloxía. Asemade, o docente de Bioloxía e Xeoloxía de 1º de ESO, Gustavo Monroy, elaborou un cuestionario para facilitarlle ao alumnado o traballo cos contidos da exposición.

O martes 23 pola mañá foi o turno de 1ºA de ESO…

… e o mércores 24 pola mañá, o de 1ºB e 1ºC de ESO e 2ºA de EP…

O xoves 25 pola tarde visitou a exposición o alumnado de 5ºB de EP, que previamente traballara os contidos sobre a mesma na aula.

E o venres 26, antes do recreo, 5ºA e 5ºC de EP foron os protagonistas das últimas visitas.

O venres 26 o alumnado de 3ºA, acompañado polo docente de Bioloxía e Xeoloxía, foi o encargado da recoller os pósters.

A exposición marchou do centro o luns 29. O noso agradecemento a Ecoloxistas en Acción e a Nancy Blanco, pola cesión deste interesante material divulgativo. Agardamos que servira para sensibilizar á comunidade educativa.

Coincidindo coa retirada da exposición, Amigas das Cegoñas rematou os traballos de sinalización da Senda das Cegoñas, en Maceda.

A senda é de acceso libre, e está indicada para actividades infantiles. Dispón de QR para conectarse á audioguía. Amigas das Cegoñas ofrece visitas guiadas para grupos reducidos (para minimizar o impacto visual e acústico), con 5 minutos de espera (por exemplo, para un grupo-aula de 20 alumnas/os, tres grupos que irían saíndo cada 5 minutos). Agardamos que sexa do voso interese.