Día Mundial do Medio Ambiente.

O luns 5 de xuño celebrouse o Día Mundial do Medio Ambiente. O ano 1972 marcou un punto de inflexión no desenvolvemento das políticas medioambientais internacionais: celebrouse en Estocolmo (Suecia) a primeira gran conferencia sobre cuestións relativas ao medio ambiente do 5 ao 16 de xuño, coa cobertura das Nacións Unidas. Coñecida como a Conferencia sobre o Medio Humano, ou a Conferencia de Estocolmo, o seu obxectivo era facer realidade unha visión común sobre os aspectos básicos da protección e a mellora do medio humano.

Ese mesmo ano, o 15 de decembro, a Asamblea Xeral aprobou unha resolución (A/RES/2994-XXVII), que designaba o 5 de xuño Día Mundial do Medio Ambiente e pedía «aos gobernos e ás organizacións do Sistema das Nacións Unidas a que todos os anos emprendan nese día actividades mundiais que reafirmen a súa preocupación pola protección e mellora do medio ambiente, con miras a facer máis profunda a conciencia sobre os problemas do medio ambiente e a perseverar na determinación expresada na Conferencia». A data escollida coincide co día da apertura da histórica Conferencia.

Tamén o 15 de decembro, a Asamblea Xeral aprobou outra resolución (A/RES/2997-XXVII)  que levou á creación do Programa das Nacións Unidas para o Medio Ambiente (PNUMA), o organismo especializado para tratar os temas medioambientais.

Desde a primeira celebración en 1973, o Día Mundial do Medio Ambiente ten axudado ao PNUMA a concienciar e crear presión política para abordar preocupacións crecentes, como a reducción da capa de ozono, a xestión de produtos químicos tóxicos, a desertificación ou o quecemento global. O día se ten convertido nunha gran plataforma mundial para tomar medidas sobre cuestións medioambientais. Ao longo dos anos, teñen participado millóns de persoas para promover o cambio de hábitos de consumo, así como nas políticas nacionais e internacionais.

O Proxecto Ambiental NaturezAula quere celebrar estas últimas semanas de curso, colaborando na efeméride coas nosas aportacións; agardamos darlle continuidade no curso 2023-2024.

Videomensaxe do Secretario Xeral da ONU 2023: