Terremotos en Galicia.

O luns 13 de marzo, entre as 12:30 h e as 14:10 h, alumnado de Bioloxía e Xeoloxía de 4º de ESO e de 1º de Bacharelato asistiu á conferencia do profesor Carlos Núñez Temes na Aula Magna do centro.

O poñente é Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos, na Área de Enxeñaría do Terreo. Asemade é Subdirector de Calidade da Escola Politécnica Superior de Enxeñaría do Campus Terra en Lugo, ligado á Universidade de Santiago de Compostela.

O Programa “A Ponte entre o Ensino Medio e a USC”, leva en funcionamento dunha forma estruturada desde o curso 2003-2004 e pretende dar a coñecer a oferta académica e o contexto investigador, social, cultural e espacial no que se desenvolven os estudos da Universidade de Santiago de Compostela, facendo de ponte entre o alumnado de Ensino Medio e a USC, para informar e orientar como futuros estudantes universitarios, e que sexan quen de escoller os estudos que máis se adapten ás súas preferencias.

A medida que o poñente avanzaba na exposición ía comentando cuestións como por que hai terremotos en Galicia, cales son as súas causas, como os clasificamos, de que sistemas de información dispoñemos…

O profesor incidiu especialmente nas diferentes escalas de intensidade e magnitude.

Seguiu a charla coa información sísmica do Instituto Xeográfico Nacional (IGN) e do Instituto Xeolóxico e Mineiro de España (IGME). Tivo tempo para comentar os recentes sucesos sísmicos en Turquía e Siria…

… antes de explicar con claridade por que hai terremotos en Galicia, destacando a importancia dunha xestión axeitada no eido da construcción (construcción sismorresistente e perigosidade sísmica).

Agradecemos ao profesor Carlos Núñez Temes a súa participación nesta Xornada ConCiencia do proxecto NaturezAula e a dispoñibilidade do Programa “A Ponte entre o Ensino Medio e a USC”.