Horta escolar Mamá Margarida.

Entre xaneiro e abril de 2022 as actividades da horta escolar reducíronse debido ás obras que se levaron a cabo para consolidar o valado da pista deportiva anexa. Este é o estado que presentaban as plantacións a 19 de xaneiro.

O alumnado de 4 anos fixo a última visita á horta para plantar o 6 de febreiro. A semana seguinte pechouse a horta e comezaron os traballos de reparación do valado.

A día 30 de marzo este era o aspecto da horta escolar.