Palmeiras (Phoenix canariensis) e picudo vermello (Rhynchophorus ferrugineus).

O picudo vermello, Rhynchophorus ferrugineus, é actualmente un dos insectos máis daniños para as palmeiras no mundo, provocando polo xeral, a morte da palmeira. Este curculiónido, orixinario das rexións tropicais do Sueste Asiático e Polinesia, comezou a súa expansión hai 30 anos atacando a palmeiras datileras dos países do sur de Asia, Península Arábiga e Irán. Foi introducido no norte de África a través de Exipto no ano 1993, continuando a súa expansión cara aos países europeos: Italia, Francia, Portugal e España, e sempre ligado á importación de palmeiras.

En febreiro de 2013 La Voz de Galicia alertaba da chegada a Galicia desta especie de curculionido. Lamentablemente ven de convertirse nunha praga que está a diezmar as palmeiras de moitas localidades. En España, o primeiro foco detectouse no ano 1995 en Granada (Andalucía), continuando a súa expansión a través do territorio nacional e aparecendo posteriormente na Comunidade Valenciana (2004), Cataluña e Murcia (2005), Illas Baleares e Illas Canarias (2006).

Extraído de “O CONTROL DO PICUDO VERMELLO DAS PALMEIRAS”, Consellería de Medio Rural, Xunta de Galicia, Febreiro 2019.

A comezos do curso pasado curso detectamos a praga en dúas das palmeiras do colexio. A finais de outubro, durante a observación dos restos das follas das palmeiras, resultado das primeiras podas (preceptivas para xestionar os residuos derivados da corta e destrucción das plantas afectadas), vimos como as plantas estaban claramente atacadas polo insecto. En decembro non quedaba outra que cortar as dúas palmeiras, e xestionar os residuos derivados para evitar a propagación da praga.

Nesta imaxe pode apreciarse perfectamente as galerías e a exudación viscosa de cor avermellada, característica da presenza tanto de larvas como de adultos, o que complica enormemente o tratamento e curación da planta.

Afortunadamente, os traballos de prevención conseguiron salvar á terceira palmeira do centro, un exemplar situado á beira das canchas deportivas.

Durante este curso foron varias as ocasións nas que os insectos entraron voando nas aulas do centro, nalgún caso causando certa sorpresa entre o alumnado. Mesmo chegaron ata o patio interior do mesmo.

Con varios dos insectos capturados preparamos unha presentación entomolóxica, exposta no Museo de Ciencias do centro.